Persberichten

Wij ontvangen graag uw persberichten over een evenement of activiteit voor in de agenda van Beleef Beuningen. Mail uw persbericht naar redactiebeuningen@hotmail.com. Om uw persbericht zo goed mogelijk te kunnen verwerken geven we u enkele tips.

Aanlevertijdstip
Evenementen en overige activiteiten voor in de agenda van Beleef Beuningen ontvangen wij het liefst zodra een datum bekend is. Hoe langer online, hoe meer kans dat het gelezen wordt.

Neem in uw agenda-bericht minimaal het volgende op:

Wie (Vereniging, Stichting, etc.) organiseert
Wat (evenement/bijeenkomst) en
Wanneer (datum + tijdstip) en
Waar (locatie) vindt het plaats en zijn er
Kosten (waar/hoe kaarten te verkrijgen) aan verbonden.

Tekst
Verstuur uw persbericht direct in de mail. De volledige tekst is dan voor de redactie direct leesbaar. Heeft u het ook in een Word-document (of pdf) dan kan dat als bijlage meegestuurd worden maar zorg dat de tekst dus ook direct in de mail leesbaar is.
Maak uw persbericht het liefst niet langer dan één A4-tje.

Foto’s
Wij ontvangen graag een foto voor bij de aankondigingen. Vermeld of het een eigen foto is of anders wie de fotograaf is én dat de foto’s rechtenvrij gepubliceerd mogen worden. Spreek dit af met de fotograaf! Geef ook aan of diens naam bij de foto(s) vermeld dient te worden. Dit is meestal alleen bij beroepsmatige fotografen gebruikelijk.

Voor het versturen van grote bestanden (tot 2 Gb) kunt u www.wetransfer.com gebruiken.

Gratis plaatsing
Plaatsing in de agenda van Beleef Beuningen is gratis zolang het een lokale activiteit in de gemeente Beuningen betreft. Evenementen en activiteiten die hier buiten vallen kunnen voor € 50,00 als advertentie aangeboden worden.

Algemeen
De redactie behoudt zich het recht voor berichten niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een bericht berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een bericht in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.

Contact | Persberichten | Facebook | Nieuwsbrief | Doel